Generator boomerowych tekstów napisany w Rustcie
Go to file
lemonsh 430052f6b9 add live demo to readme 2023-10-13 23:24:02 +02:00
src make everything async and more modern 2023-10-13 23:02:55 +02:00
.gitignore initial commit 2021-10-23 11:54:34 +02:00
Cargo.lock make everything async and more modern 2023-10-13 23:02:55 +02:00
Cargo.toml make everything async and more modern 2023-10-13 23:02:55 +02:00
README.md add live demo to readme 2023-10-13 23:24:02 +02:00

README.md

BoomerGenerator

Generator boomerowych tekstów. Live demo

Uruchamianie

Ustaw zmienną środowiskową BG_LISTEN na adres na którym aplikacja ma nasłuchiwać.

git clone https://git.lemonsh.moe/lemon/BoomerGenerator
cd BoomerGenerator
cargo run --release

API

Użyj endpointu /raw, który zwraca wynik w formacie text/plain.